O NÁS

Vážení rodiče,

Od září 2016 se mateřská škola Rotunda stane pobočkou sítě
FOXÍKOVY MATEŘSKÉ ŠKOLKY (SMARTFOX PRESCHOOL AND NURSERY)
(více informací najdete na web stránkách www.foxikovaskolka.cz)


Co to znamená pro rodiče a děti mateřské školy Rotunda? Kontinuita a nastavené standardy budou zachovány. Tj. i nadále pro nás bude prvořadě důležité:
• individuální přístup - respektujeme individualitu každého dítěte
• moderní trendy výuky - sledujeme moderní trendy ve výuce a využíváme jejich metodické přístupy
• praktická zkušenost, tzn. o věcech pouze nemluvíme, ale zkoušíme si je
• zveme do školky divadelní představení, hudební a vzdělávací pořady, pořádáme výlety


Podstatnou změnou bude nejen, že školka dostane “modernější tvář“ – ale především se stane školkou bilingvní – součástí vzdělávání bude výuka angličtiny přirozenou formou a to s rodilým mluvčím, který bude s dětmi v průběhu dne.
Za kvalitu vzdělávání po pedagogické stránce Vám nadále budu ručit já, jakožto stávající i budoucí ředitelka. Výuku angličtiny pak budeme garantovat společně s Foxíkovou školkou, která má s bilingvní výukou dlouholeté zkušenosti.
Naše školka se tak stane jedinou akreditovanou mateřskou školou s výukou angličtiny v oblasti Zbraslavi, v souladu s akreditací ručící za kvalitu péče o Vaše děti, za kvalifikovaný personál (zkušení čeští pedagogové a angličtí lektoři) a navíc s nabídkou nižší ceny oproti stávající konkurenci.
Vzhledem k zahájení anglické výuky se bude školkovné oproti současným cenám mírně zvyšovat. Nicméně Vám, jakožto našim bývalým i stávajícím klientům, tak i Vašim přátelům, kteří přijdou na Vaše doporučení, bychom rádi nabídli zachovat školné v současné výši a to až do ukončení docházky do MŠ. Tato naše nabídka platí v případě, že se zaregistrujete nebo potvrdíte svůj zájem s námi i nadále pokračovat a to nejpozději do konce června 2016.
Pokud Vás novinky v naší školce zaujaly, budeme rádi, když se o nich zmíníte ve svém okolí. Budeme rádi, když naši školku doporučíte dál.
V případě jakýchkoli dotazů se na mne neváhejte kdykoli obrátit.
Za školku Rotunda a Foxíkovu školku Vám přeji krásné dny a těším se na Vaše reakce.

Mgr. Janka Linhartová
Ředitelka Soukromé MŠ Rotunda

Zapisujeme děti na školní rok 2016/2017

Zapište včas svoje děti do mateřské školy! Soukromá mateřská škola Rotunda zapisuje již nyní děti na školní rok 2016/2017!

 

TEL. 604 594 963

Soukromá mateřská škola Rotunda

 

Mateřská škola v Praze Zbraslavi, která nabízí nejen přátelské prostředí pro děti i rodiče, ale také kvalitní předškolní vzdělávání. Mateřská škola nabídla své služby klientům v roce 2008, a to jako zařízení s kapacitou 12 dětí. Nyní už 5. školní rok působí v nových prostorech s kapacitou 27 dětí. 

 

Soukromá mateřská škola Rotunda je zapsána v rejstříku škol, prošla úspěšně kontrolou České školní inspekce a je tedy akreditovaným školským zařízením poskytujícím vzdělávání,

které vychází z RVP.

 

 

  V současné době poskytuje mateřská škola vzdělávání ve dvou třídách. 

   Třída Palečků (věková skupina 3 – 6 let) 

    má kapacitu 15 dětí, o které pečují 2 učitelky.

 

    Třída Malíčků (věková skupina 1,5 – 3 roky).

      má kapacitu 12 dětí, o které pečují 3 učitelky, 

   Obě třídy mají vlastní třídní program, připravený podle Školského vzdělávacího programu, uzpůsobený věku dětí.

 

 

Kromě vlastního programu škola nabízí řadu odpoledních kroužků, dětskou jógu, každý měsíc mají děti minimálně jednu kulturní, nebo vzdělávací akci, která probíhá v prostorách školy (divadlo, hudební pořady, naučné pořady „nechci kazy“, povídání o psech......)

Mateřská škola přijímá děti v průběhu celého školního roku až do naplnění kapacity zařízení.